Missie & Visie

Beleidsplan

Organisatie

Contact

ANBI

Missie & Visie

 

Visie

Stichting doK wil de Nederlandse beeldhouwkunst’ boven water brengen en een veilige haven’ bieden. Vooral door het geven van lezingen over de Nederlandse beeldhouwkunst.

 

Missie

De hoeveelheid publieke werken van de naoorlogse beeldhouwers, behorend tot ons Nederlands erfgoed is onvoorstelbaar groot en gaat terug tot omstreeks 1200. Op alle grote pleinen in de Nederlandse steden staat wel een beeld of monument. Grootse beeldhouwwerken die onderdeel zijn van onze cultuur maar waarvan vrijwel niemand de namen meer weet. De lijst beelden en kunstenaars is te groot om op te noemen. Ondergewaardeerd en soms vergeten. Deze beeldhouwers verdienen een podium die de Nederlandse beeldhouwkunst eindelijk meer onder de aandacht brengt. Stichting doK wil bewaren, beheren, conserveren, restaureren, onderzoeken, verzamelen, publiceren, onderwijzen en presenteert de Nederlandse beeldhouwkunst van alle tijden.

Beleidsplan

 

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden doK

De Stichting doK stelt zichzelf als doel om de Nederlandse Beeldhouwkunst voor het voetlicht te halen. De hoeveelheid publieke werken van de Nederlandse beeldhouwers, behorend tot ons erfgoed is onvoorstelbaar groot en gaat terug tot omstreeks 1200. De lijst beelden en kunstenaars is te groot om op te noemen. Ondergewaardeerd en soms vergeten. doK wil deze rijke schat aan informatie delen met publiek via lezingen, live en online, en een rijk gedocumenteerde website over beeldhouwers, informatie over stijlen en beeldhouwtechnieken. Kunsthistorische onderzoekers die onderzoek doen naar beelden, monumenten of groepen beeldhouwers willen we een podium bieden om hun onderzoeksresultaten met een groter publiek te delen.

Inkomsten doK

De inkomsten van doK komen voort uit schenkingen van particulieren en bedrijven die de Nederlandse Beeldhouwkunst een warm hart toedragen. Daarnaast verwacht stichting doK in de toekomst inkomsten te generen uit te geven lezingen over Nederlandse beeldhouwers, beeldhouwkunststijlen c.q. technieken en aanverwante onderwerpen uit heden en verleden.

Vermogen beheerd & besteed

Het vermogen van doK wordt alleen gebruikt voor het realiseren van een informatiecentrum voor de Nederlandse beeldhouwkunst. In het informatiecentrum worden lezingen gegeven en allerlei informatie over beeldhouwkunst wordt gedeeld met het publiek.

Organisatie

 

Raad van Advies

Amandus Lundqvist
Peter van der Lugt

Bestuur stichting museum en informatiecentrum

Voorzitter: Catherine C.L. Lenssinck – Vermeulen
Penningmeester: Norbert P.A. Sidler RB
Secretaris: vacant

Contact

Stichting doK
p/a Doornseweg 10
3947ME Langbroek (U.)
+31 (0) 343-561699
+ 31 (0) 6-50521389
art@stichtingdok.nl

ANBI

 

Naam: Stichting doK
Contactgegevens: Zie Contact.
Doelstelling: Zie Visie & Missie.
Bestuurssamenstelling: Zie Organisatie.
Beloningsbeleid: Leden van de Raad van Advies en het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door de leden van de raad van advies en het bestuur worden gemaakt in de uitoefening van hun functie, worden op declaratiebasis vergoed.
Beleidsplan: Zie Beleidsplan

Jaarverslagen:
Jaarstukken DOK 2017-2016.pdf
Jaarstukken DOK 2018.pdf
Jaarstukken DOK 2019.pdf
Jaarstukken DOK 2020.pdf
Jaarstukken DOK 2021.pdf
Jaarstukken DOK 2022.pdf
Jaarstukken DOK 2023.pdf

KVK/RSIN:854309275
Bank: NL24RABO0191834971