Word donateur

De hoeveelheid publieke werken van de naoorlogse beeldhouwers, behorend tot ons Nederlands erfgoed is onvoorstelbaar groot en gaat terug tot omstreeks 1200. Op alle grote pleinen in de Nederlandse steden staat wel een beeld of monument. Grootse beeldhouwwerken die onderdeel zijn van onze cultuur maar waarvan vrijwel niemand de namen meer weet. De lijst beelden en kunstenaars is te groot om op te noemen. Ondergewaardeerd en soms vergeten. Deze beeldhouwers verdienen een podium die de Nederlandse beeldhouwkunst eindelijk meer onder de aandacht brengt. Stichting doK wil bewaren, beheren, conserveren, restaureren, onderzoeken, verzamelen, publiceren, onderwijzen en presenteert de Nederlandse beeldhouwkunst van alle tijden.

U kunt hier een bijdrage leveren.

Eenmalige bijdrage

periodieke bijdrage

éénmalige bijdrage

 

Hier moet tekst komen over de eenmalige bijdrage. Hoe het werkt, wat ze ermee steunen? etc…

periodieke bijdrage

 

Hier moet tekst komen over de periodieke bijdrage. Hoe het werkt, wat de voorwaarden zijn, belastingvoordeel benoemen? etc…