Giften

Eenmalige bijdrage

periodieke bijdrage

Word donateur

Hieronder vindt u de mogelijkheden om ons te ondersteunen.

Eenmalige gift:

Deze gift kunt u in principe van de Inkomstenbelasting fiscaal aftrekken. Het meerdere boven 1% van het drempel inkomen met een minimum van € 60,- is aftrekbaar. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempel inkomen. Klik op de onderstaande button voor het doen van een gift.

Periodieke gift:

Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel. Er moet wel aan een aantal strikte voorwaarden worden voldaan. De gift moet worden vastgelegd in een schenkingsovereenkomst, waarin u gedurende minimaal vijf jaar, elk jaar een gelijk bedrag geeft. Het formulier voor het doen van een periodieke gift kunt u hieronder downloaden.Het is zeer belangrijk dat u de eerste gift pas doet nadat u één van door ons beiden ondertekende overeenkomst hebt terug ontvangen.

Extra belastingvoordeel:

Voor donateurs aan culturele ANBI’s is er in beiden bovengenoemde gevallen een extra fiscale giften-aftrek. Particulieren kunnen hun gift met 1,25 % vermenigvuldigen en in principe als gift aftrekken.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen hun gift met 1,5% vermenigvuldigen en aftrekken in hun aangifte vennootschapsbelasting.

 

Noot:

U kunt uw gift overmaken aan onze Stichting doK – informatiecentrum Nederlandse Beeldhouwkunst. O.v.v. gift / schenking. Op onderstaand bankrekeningnummer: IBAN: NL24RABO0191834971 / RSIN 854309275  (fiscaal nummer van de stichting).

De button voor de eenmalige bijdrage is nog onder constructie. De periodieke bijdrage is wel werkzaam. De download van het formulier start automatisch nadat u erop klikt.