Stichting doK

Informatiecentrum Nederlandse Beeldhouwkunst

Claus Sluter

Charlotte van Pallandt

Hildo Krop

Jan Bronner

Artus Quellinus

Theresia van der Pant

Mari Andriessen

Pieter D'Hont

Rombout Verhulst

Corinne Franzen

Willem Lenssinck

Fons Bemelmans

Doelstelling Stichting doK

De klassieke Nederlandse beeldhouwkunst heeft een rijke traditie die teruggaat tot ± 1120. In Nederland bevinden zich prachtige praalgraven, monumenten en standbeelden die onze geschiedenis verbeelden. Deze beeldhouwwerken kunnen zich moeiteloos meten met de beeldhouwkunst in de landen om ons heen. Ze zijn echter onderbelicht. Vrijwel elke kunstliefhebber kent het standbeeld van Rembrandt of het Nationaal monument op de Dam in Amsterdam of dat van koningin Wilhelmina in Den Haag. Vaak weet men de naam van de maker/beeldhouwer niet of wordt deze niet vermeld. Hierin willen ook wij graag verandering brengen, door het oprichten van een Digitaal Informatiecentrum voor de Nederlandse Beeldhouwkunst, kortweg doK genaamd. Stichting doK wil de Nederlandse beeldhouwkunst door de tijd heen ‘boven water’ brengen en een veilige haven bieden, en wil kennis over de Nederlandse beeldhouwers bewaren, beheren, onderzoeken, verzamelen en publiceren en overdragen o.a. door het geven van lezingen.

 

Nieuwe lezing Praalgraven door Rolf Laimbock

Dinsdag 20 augustus om 11.30 uur

Aanmelden via: catherine@stichtingdok.nl

LEZING I

Praalgraven in een land
zonder marmer

Zeshonderd jaar Nederlandse praalgraven en de beeldhouwers tussen 1320 en 1924.
We zijn een land van schilders en geen ‘hermelijnsvreters’ zoals Henk van Os ooit zei. Hij bedoelde daarmee: hermelijn is voor koningen en die bestelden marmeren en bronzen beelden.

LEZING II

De school van Bronner

In de twintigste eeuw is de Nederlandse beeldhouwkunst tot bloei gekomen onder de bezielende leiding van professor Jan Bronner (1881-1972). Van 1914 tot 1947 heeft hij als hoogleraar beeldhouwkunst aan de Rijksacademie te Amsterdam tientallen beeldhouwers opgeleid.

LEZING III

Pieter d’Hont
In deze lezing zal de kunsthistoricus Jaap Versteegh, voorzitter van de stichting Atelier Pieter d’Hont, het leven en werk van de beeldhouwer Pieter d’Hont bespreken.
Als er iemand de eretitel van Stadsbeeldhouwer van Utrecht verdiend heeft dan was het wel deze unieke kunstenaar.

LEZING IV

Vrouwelijke kunstenaars
in Nederland

In het begin van de twintigste eeuw zijn er meerdere vrouwen in Nederland actief geweest in de beeldhouwkunst. Zij hebben extra hard moeten werken in een tijd dat de beeldhouwkunst voorbehouden leek aan mannen. Ten onrechte zijn de meeste van hen in de vergetelheid geraakt.

LEZING V

Artus Quellinus in Amsterdam

Vanaf 1648 verrees in Amsterdam een grandioos nieuw stadhuis, dat we nu kennen als het Paleis op de Dam. Voor het spectaculaire sculpturale decoratieprogramma van dit gebouw werd niemand minder dan de internationaal vermaarde, Antwerpse beeldhouwer Artus Quellinus (1609-1668) gevraagd…

LEZING VI

De kunst van het beeldouwen
Vakmanschap, strakke vormen rustend op technisch – constructieve vondsten, met zorg en aandacht uitgevoerd, flamboyant, absurdistisch en met humor.’ Deze woorden schreef Prof. Dr. Theo Scholten, oprichter van Beelden aan Zee, in het voorwoord van Willem Lenssinck’s monografie 40 jaar beeldhouwkunst. De monografie kreeg later een vervolg: 3D the art of sculpting.

© stichting doK 2022
Privacyverklaring
Disclaimer